ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/01/1978

בקשה לביטול הערעור נגד בחירתו של חבר הכנסת פלאטו שרון; הגדלת מספר חברי ועדת העלייה והקליטה ל-17 חברים; ערעורו של חבר הכנסת טובי על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעתו לסדר היום בנושא: "סירוב חב' דובק לקנות את הטבק מהמגדלים בצפון הארץ"; פניית יו"ר ועדת העבודה בדבר קביעת הוועדה לעניין סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו); קביעת הוועדה שתדון בנושאים הבאים; קביעת מסגרת הדיון בנושאים הבאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים