ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/01/1978

הצעות לעניין כללי נוהל ואתיקה - סמכויות ראשי ועדות בניהול ישיבות הוועדות, כללי אתיקה וועדת אתיקה; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר היום; קביעת מסגרת הדיון בהודעת הממשלה על צירוף שרים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים