ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/01/1978

הגדלת מספר חברי הוועדה המשותפת של ועדת החינוך והתרבות וועדת העבודה והרווחה שתדון בנושא: "אשפוזם של קטינים מכורים לסמים בבתי-חולים לחולי נפש" - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת יצחקי; מועד פגרת הפסח; סדרי הדיון בתקציב השנתי בקריאה שניה ושלישית ובפעולות המשרדים ובמדיניותם; ערעורים של חברי הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום (3 ערעורים); קביעת ההרכב הסיעתי של הוועדה המשותפת כנסת-כספים לדיון בתקציב הכנסת; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים