ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 28/12/1977

הגדלת מכסת הזמן לדיון בהודעת הממשלה היום בכנסת על תכנית השלום של ישראל; הקדמת הדיון בחוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (יהודה, שומרון חבל, רמת הגולן, סיני ודרום סיני - שיפוט בעבירות ועזרא משפטית), התשל"ח-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים