ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/12/1977

הקדמת הדיון בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים; הקדמת הדיון בחוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה); סדרי הדיון בתקציב המדינה; ערעורו של חבר-הכנסת יגורי על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעתו לסדר-היום בנושא: "חגיגת ה-30 למדינת ישראל וההתארגנות לקליטת תיירים"; קביעת הוועדה שתדון בנושא: "מניעת הקמת בתי קזינו להימורים בישראל"; קביעת הרכב הוועדה המשותפת חינוך ותרבות עבודה ורווחה שתדון בנושא: "המצב במוסד לילדים מפגרים "בית-תינה" בנתניה"; קביעת מסגרת הדיון בהודעת ראש הממ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים