ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/12/1977

סיכום הדיון בתלונתו של חבר הכנסת יצחקי נגד חבר הכנסת זיאד; ערעורו של חבר הכנסת אמיר על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעתו לסדר היום בנושא: אי קיום תורנויות לילה על ידי רופאים ביישובי הנגב אשר כתוצאה מכך נתונים חיי אדם בסכנה; קביעת הוועדות שתדונה ב-5 נושאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים