ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/12/1977

אישור הצעות ועדת המשנה לשכר חברי הכנסת; הסמכת ועדת העבודה והרווחה לקבוע גמלאות לראש רשות; עיון בפרוטוקולים של ועדות הכנסת מכנסות קודמות; ערעורו של חה"כ יוסף תמיר על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעתו לסדר-היום בנושא: הסכנות לתעופה האזרחית בנמל התעופה בן -גוריון והצורך במניעתן"; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לס"ה של חברי הכנסת: י. מ. אברמוביץ, ת. אשל ומ. וילנר בנושא: "הצורך במניעת שיווק מזון וצרכי קוסמטיקה המסכנים את בריאות האוכלוסייה בישראל"; קביעת מסגרת הדיון בנושא "דבר הכנסת בשבוע הזדהו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים