ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/11/1977

ערעורה של חברת הכנסת גרוסמן בנושא: "הקמת שתי התנחלויות חדשות בגבעון ובבית חורון ערב כינוס ועידת קהיר"; ערעורה של חברת הכנסת גרוסמן על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעתה בנושא: "סכנת נישול עובדי משרד התקשורת מעבודתם; ערעורו של חבר הכנסת ברעם בנושא: "סכנת ההתבוללות החותרת תחת קיומו של העם היהודי"; פניית חבר הכנסת ארנס להעביר את הדיון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת נוף בנושא: "שאלת החזרתם לבתיהם של עקורי איקרית ובירעם" מוועדת החוץ - והטחון לוועדת הפנים ואיכות הסביבה; קביעת הוועדה שתדון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים