ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 22/11/1977

אישור סיכום ועדת המשנה לעניין המשלחות הפרלמנטריות של הכנסת; בחירת ועדת משנה לעניין שינויים בראשות ועדות הכנסת וועדות המשנה; בקשת חבר הכנסת נוף לסיוע טכני לחברי הכנסת; סיכום הדיון בפניית חבר הכנסת וירשובסקי בדבר עיון בפרוטוקולים של ועדות הכנסת מכנסות קודמות; ערעורו של חבר הכנסת בדיאן על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעתו לסדר היום בנושא: מכירת בנק טפחות; ערעורו של חבר הכנסת שריר על החלטת ועדת הכנסת לקבוע שעתיים לדיון בנושא: הצמצום המדאיג בממדי העלייה והדרכים להגברתה; פניית חברי הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים