ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/11/1977

סיכום ועדת המשנה לעניין משלחות פרלמנטריות; ערעורים של חברי-הכנסת על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיהם לסדר-היום: 1. של חבר-הכנסת בדיאן. 2. של חבר הכנסת דרוקמן 3. של חבר הכנסת טובי 4 - 5. של חבר הכנסת פעיל; פניית חבר הכנסת וירשובסקי בדבר עיון בפרוטוקולים של ועדות הכנסת מכנסות קודמות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים