ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 08/11/1977

ערעורו של חבר-הכנסת פעיל על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיו לסדר-היום בנושאים: ביצוע החלטות מועצת הבטחון בעניין הסיוע הצבאי לדרום אפריקה; ערעורו של חבר-הכנסת פעיל על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעותיו לסדר-היום בנושאים: הענקת 15 מיליון ל"י על-ידי ממשלת ישראל לזרם החינוך הדתי העצמאי של אגודת-ישראל; הקדמת הדיון בהצעת חוק בנושא: "הסדרים בעקבות ניוד המטבע, התשל"ו-1977"; ערעורו של חבר-הכנסת האוזנר על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות הצעתו לסדר-היום בנושא:

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים