ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/10/1977

קביעת הוועדה שתדון בחוק הבחירות למועצת הרבנות הראשית (הוראת שעה), התשל"ח -1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים