ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/09/1977

המשך הדיון בעניין הכנסת מכשיר הקלטה לבניין הכנסת-כללי התנהגות חבר-הכנסת במשכן הכנסת ורחבתו; הקדמת הדיון בהצעת חוק למילגות חסכון (תיקון), התשל"ח-1977; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חבר הכנסת א. רובינשטיין בנושא: "גידול כוח-אדם בשירותים הפיננסיים"; קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסדר-היום של חברי הכנסת ש. דורון, ש. ארבלי-אלמוזלינו וי. בן-מאיר בנושא: "הצורך הדחוף בנקיטת אמצעים נוספים למניעת פיגועים על-ידי גורמים עויינים"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים