ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 29/08/1977

א) דיון בעניין הכנסת מכשיר הקלטה לתחום בנין הכנסת; ב) הצעת ח"כ מ. זורע בדבר אחריות חבר הכנסת לאורחיו; בקשה לדיון חוזר בהחלטת הוועדה בדבר קביעת הוועדה שתדון בהצעה לסה"י של ח"כ פדר בנושא שיווקם של מוצרי מזון; דיון בהשגות לתיקון סעיף 12(א) לתקנון הכנסת; הקצאת זמן לדיון בהודעת שר החוץ בכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים