ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/08/1977

בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת; בקשה לדון בעניין הכנסת מכשיר הקלטה לתחום בנין הכנסת; הקדמת הדיון בחוק בתי - המשפט (תיקון מס' 8); סדרי הדיון בחוק התקציב לשנת הכספים 1977, התשל"ז-1977, קריאה שניה וקריאה שלישית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים