ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 02/08/1977

חוק ועדות הכנסת (ועדת העבודה והרווחה), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים