ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 26/07/1977

אישור הצעות ועדת-המשנה לענייני שכר חברי-הכנסת 1. החלטה בדבר תשלום דמי הבראה ליו"ר הכנסת ולחברי הכנסת; גמלאות לחברי הכנסת ולשאיריהם- קצבה לאלמנתו של חבר-הכנסת לשעבר אביעד יפה ז"ל - תיקון סעיף 13 (א) (3); ערעורו של חבר-הכנסת טובי על בחירת ועדת המשנה לפניות הציבור; ערעורו של חבר-הכנסת שריד בנושא: "חירבת חיזעה- אפשרות של ביטול שידור בטלוויזיה"; ערעורו של מר יעקב גרוס על תוצאות הבחירות לכנסת התשיעית; ערעורו של חבר הכנסת נוף על החלטות יו"ר הכנסת והסגנים שלא להכיר בדחיפות ההצעה לסדר היום בנושא: "החזרת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים