ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/07/1977

בחירת יושבי -ראש לוועדות משנה; ערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר היום של חה"כ ע. ברעם בנושא: כוונתה המוצהרת של הממשלה להעביר את המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח ממשרד ראש הממשלה למשרד האנרגיה והתשתית; ערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר היום של חה"כ ע. ברעם וי. שריד בנושא: מאורעות השבת בבני-ברק; ערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר היום של חה"כ צ' ביטון בנושא: הכאת אסירים בבית-הסוהר המרכזי בבאר-שבע; ערעור על החלטת יו"ר הכנסת וה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים