ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/07/1977

בקשת חבר-הכנסת סמואל פלאטו-שרון לקבל שירותי תרגום זמניים; מכתבו של יו"ר הכנסת בדבר הפרת סדר חמורה בישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה ביום כ"ז בתמוז, התשל"ז-12.07.77; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים