ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/07/1977

בחירת ועדת משנה לענייני שכר חברי הכנסת; ועדת משנה לחלוקת מכסת הצעות לסדר היום והצעות חוק פרטיות בין הסיעות; ועדת משנה לפניות הציבור; ועדת משנה לתיקון סעיף 12 לתקנון הכנסת; פניית חבר הכנסת מ. דיין בדבר פרישתו מסיעת המערך; קביעת הוועדה אשר תדון בהצעה לסדר היום של חבר הכנסת שפייזר בנושא: המגמה של ביטול חוק הגנת הדייר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים