ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/07/1977

בחירת יושב-ראש לוועדת הכנסת; המלצה לבחירת יושבי-ראש לוועדות הכנסת; הצעת החלטה בדבר סדרי דיון בחוק התקציב לתקופת המעבר אפריל-יולי 1977(תיקון), התשל"ז-1977; סדרי עבודת הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים