ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 20/05/1981

חוק בתי דין דתיים (הזמנה לבית הדין) ( תיקון) התשמ"א -1981; חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 13) התשמ"א -1981; חוק המקרקעין (הקנית זכויות לזרים) התשמ"א - 1981; חוק העונשין ( תיקון סעיף 384) התשמ"א -1981; חוק לתיקון פקודת זכות היוצרים (תיקון מס' 4) התשמ"א -1981; תקנות בית הדין לעבודה (אגרות) (תיקון) התשמ"א -1981; תקנות בית משפט (אגרות) (תיקון) התשמ"א -1981; תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות) (תיקון) התשמ"א -1981; תקנות הסיוע המשפטי (תיקון ) התשמ"א -1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים