ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/05/1981

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס') התשמ"א-1981, של חברי -הכנסת י. חשאי ח. קורפו א. רובינשטין ו-א. שריר; חוק המקרקעין (הקניית זכויות לזרים), התשמ"א-1980; חוק הפירושים התשמ"א-1981-סיכומי ועדת המשנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים