ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 13/05/1981

הצעת שר המשפטים בדבר תיקוני טעויות בפקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם - 1980; חוק אימוץ ילדים התשמ"א - 1981; חוק בתי-המשפט (תיקון מס' 14), התשמ"א - 1981; חוק הפיקוח על עסקי ביטוח; חוק הפרושים התשמ"א - 1981 - סיכומי ועדת מישנה; חוק השופטים (תיקון מס' 7), התשמ"א - 1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים