ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 11/05/1981

חוק אימוץ ילדים (תיקון מס' 3) התשמ"א -1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים