ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 27/04/1981

חוק אימוץ ילדים (תיקון מס' 3), התשמ"א-1981; חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים