ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 15/04/1981

חוק אימוץ ילדים (תיקון מס' 3), התשמ"א-1981; חוק המקרקעין (הקניית זכויות לזרים), התשמ"א 1981חוק אימוץ ילדים (תיקון מס' 3), התשמ"א-1981; חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981; חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 3) התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים