ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 08/04/1981

חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים-התשמ"א-1981; חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) (תיקון), התשמ"א-1981-הצעת ח"כ א. לין ע. נוף ומ. עמאר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים