ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 01/04/1981

חוק בחירות לגופים ציבוריים (תיקון מס' 3), התשמ"א-1981 הצעת חוק של חה"כ מ. כהן; חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 10 ), התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים