ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 31/03/1981

חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 3)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים