ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 25/03/1981

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 11), התשמ"א-1981- על פי הצעת חבר-הכנסת י. רום; חוק המרשם הפלילי ותקנת חשבים, התשמ"א-1981; חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 7) התשמ"א-1981 - בנושא חבר-הכנסת שהורשע בדין, על פי הצעת חברי הכנסת ש. ארבלי-אלמוזלינו ומ. שחל; חוק יסוד: הכנסת (תיקון מס' 8) התשמ"א-1981 - על פי הצעת חבר הכנסת י. רום; חוק מימון מפלגות (תיקון סעיף 1), התשמ"א-1981 - על פי הצעת חבר הכנסת י. חשאי; חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 13), התשמ"א- 1981 - אישור הסתייגויות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים