ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/03/1981

חוק איסור גידול חזיר (תיקון ), התשמ"א-1981-הצעת חברי-הכנסת: י. בן-מאיר. א. מלמד ו-ש. שטרן-קטן; חוק איסור גידול חזיר (תיקון), התשמ"א-1981-על-פי הצעת חבר-הכנסת י.מ. אברמוביץ; חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 6), התשמ"א-1981; חוק השבות (תיקון מס' 3), התשל"ח-1979-על-פי הצעת חבר-הכנסת ק. כהנא-הצבעה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים