ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 24/03/1981

חוק סדר הדין הפלילי ( תיקון מס' 13) התשמ"א -1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים