ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 23/03/1981

הצעות לסדר; הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) -של חבר-הכנסת י. חשאי הצעות לסדר; חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 13) התשמ"א-1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים