ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/03/1981

חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 6) התשמ"א -1981 - על פי הצעת קבוצת חברי הכנסת; חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) (תיקון) התש"ס -1980- על פי הצעת חברי הכנסת: א. לין. ע. נוף ומ. עמאר; חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 13) התשמ"א -1981

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים