ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/03/1981

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התש"ם-1980; פקודת ההסגר ופקודת הרוקחים-נוסח חדש-סיכומי ועדת המשנה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים