ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/03/1981

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1980-סיכומי ועדת המשנה לחוקים; חוק פסיקת ריבית (תיקון מס' 3), התש"ם-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים