ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/03/1981

חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 5), התשמ"א-1981; חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) (תיקון), התש"ם-1980 (של חברי הכנסת: א. לין, ע. נוף, מ. עמאר); חוק לתיקון פקודת רישום שמות עסק (מס' 2), התש"ם-1980; מחיקת עבר פלילי לצעירים ומבוגרים שהשתקמו - הצעה לסדר-היום של חברת-הכנסת ש. שטרן-קטן; צו עבירות קנס (שמירתה נקיון) (תיקון), התשמ"א-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים