ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/03/1981

חוק הבחירות לכנסת (הוספת סעיף 56א), התשמ"א-1981, הצעת חבר- הכנסת י. רום; חוק יסוד: הכנסת (תיקון סעיף 6), התשמ"א-1981, הצעת חבר- הכנסת י. רום; חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 9), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים