ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 18/02/1981

חוק הבחירות לגופים ציבוריים (תיקון מס' 2), התש"ם-1980-הצעת חבר-הכנסת מ. כהן; חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 9), התשמ"א-1981- הצעת קבוצת ח"כים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים