ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 17/02/1981

חוק העונשין (תיקון מס' 7) התשמ"א - 1981 - בנושא איסור פרסום שמו של עצור - על-פי הצעת חברי-הכנסת ד. גלס, ב. הלוי ו-ד. שילנסקי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים