ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 16/02/1981

חוק הבחירות לכנסת העשירית (הוראת שעה), התשמ"א - 1981; חוק הגנת הפרטיות התש"ם - 1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים