ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 10/02/1981

חוק העונשין (תיקון) (איסור פרסום שמו של חשוד), התש"ם-1980- הצעת חברי- הכנסת ד. גלס. ב. הלוי וד. שילנסקי- אחרי קריאה ראשונה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים