ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 09/02/1981

חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 9), התשמ"א-1981- הצעת חברי הכנסת ח. קורפו, י. חשאי, י. מאיר, ש. טולידאנו, ש. י. גרוס; חוק הגנת הפרטיות התש"ם-1980; חוק השבות (תיקון מס' 3), התשל"ח-1979-הצעת חבר-הכנסת ק. כהנא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים