ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 04/02/1981

חוק הגנת הפרטיות, התש"ם-1980; חוק השבות (תיקון מס' 3), התשל"ח-1979 הצעת חבר-הכנסת ק, כהנא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים