ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 03/02/1981

חוק הבחירות לכנסת העשירית (הוראת שעה), התשמ"א-1981-הגשת הצעת החוק מיזמת הוועדה; חוק התפזרות הכנסת התשיעית, התש"ם-1980-הצבעות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים