ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 21/01/1981

חוק העונשין (תיקון) (עבירות זנות), התשל"ט - 1979 - הצעת חברי - הכנסת ש. ארבלי אלמוזלינו, ע. נוף, ש. דורון, מ. שחל ו -ר. מילוא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים