ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 19/01/1981

חוק בתי המשפט (תיקון מס' 13), התשמ"א-1980 (שהוחזר מהכנסת אחרי קריאה שניה, להחלטה על פי סעיף 104 לתקנון הכנסת; חוק הגנת הפרטיות, התש"ם-1980; חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסית (תיקון מס' 6), התשל"ט -1979, הצעת חבר-הכנסת א. מלמד-בקשה לדוויזיה; חוק העונשין (תיקון ) (איסור פרסום שמו של חשוד), התש"ם-1980-הצעת חברי-הכנסת ד. שילנסקי. ד. גלט. ב. הלוי; חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1980

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים