ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 14/01/1981

הכנת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון), התש"ם-1980 מיזמת הוועדה (בנושאים: מסירת ידיעה על מעצר, פגישה עם עו"ד ופיצוי בשל מעצר - שהדיון בהם סוכם בזמנו, אך נדחה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים