ישיבת ועדה של הכנסת ה-9 מתאריך 12/01/1981

חוק הגנת הפרטיות, התש"ם-1980; חוק חשבונות שיקים (שיקים ללא כיסוי ), התש"ם-1980; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים